Klantenportaal:  Inloggen

F A Q

De vereiste van vakbekwaamheid is niet van toepassing op bestuurders :

 1. van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
 2. van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
 3. van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
 4. van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
 5. van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;
 6. van voertuigen of combinaties van voertuigen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 7,5 ton die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Niet-beroepsmatige vrachtwagenbestuurders, zoals loodgieters, kermisexploitanten, marktkramers, tuinders, enz., zijn bijgevolg vrijgesteld van de vakbekwaamheid indien het vervoer slechts bijkomstig is aan hun hoofdbezigheid.

Voor andere vrijstellingen kan u zich richten aan Info@mobilit.fgov.be

 

Ja dit kan. U dient voor het verstrijken van de vervaldatum de 35uren opleiding te volgen. Door het spreiden van de opleidingen kan u ook de kosten spreiden en uw planning niet overbelasten.

Nee vandaag nog niet, u mag zelf 5 keer dezelfde opleding volgen. Maar in de toekomst (bij de 2e ronde of wanneer u uw rijbewijs behaalde na 1/2/2013) zal moet u verschillende soorten opleiding volgen. Tevens moet u minimaal 3 uur rijdende ( defensief of economisch rijden) opleiding volgen.

Na iedere opleiding ontvangt u een 'getuigschrift van nascholing' van telkens 7 kredieturen (=7 lesuren). Dit getuigschrift vermeld tevens welke opleiding u hebt gevolgd en bij welke dienstverlener. U zal 5 getuigschriften van nascholing moeten behalen (= 35 kredieturen).

Nee dit is niet nodig. Indien deze rijbewijzen behaald werden voor 09/09/2008 en u bezit een rijbewijs D dan moeten de 5 opleidingen gevogld worden voor 09/09/2015.

Na uw eerste 35 uur opleiding begint deze cyclus opnieuw. Op het rijbewijs staat de 'code 95' met een datum. Voor het verstrijken van deze datum moet u terug 35 uur opleiding volgen indien u verder wenst te rijden met vrachtwagen of autobus en uw rijbewijs wenst te behouden.

Neen, dat is niet nodig. U kan gewoon via de dokter op juni 2014 een nieuwe medische geschikheid behalen. Wij raden u wel aan om wanneer u uw 35 lesuren omzet tegen 09/09/2016 ook terug uwnieuwe medische geschiktheid te behalen. Zo lopen de 2 datums ongeveer gelijk en moet u niet 2 x binnen de 5 jaar om een nieuw rijbewijs

Ja dat kan. Als Vlaamse ondernemer (KMO) kan u gebruik maken van de KMO-Portefeuille die 50 % van de opleidingskost bedraagt (met een max tot 2.500€). Contacteer ook uw sectorfonds inzake subsidiëringen. Heel wat sectorfondsen komen tussen in het volgen van deze opleidingen. Zo kan u bij het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek (SFTL) een subsidie bekomen van 25€ tot 50€ per jaar per chauffeur. Het loont dus zeker de moeite om hiervan gebruik te maken. Overweeg eventueel om deze opleidingen op te nemen in het educatief verlof, ook hiervoor is Truckador erkend.

 

 • Voor mensen met een rijbewijs C (met vakbekwaamheid) behaald na 9/9/2009 is dit 5 jaar na de uitreiking van hun rijbewijs.
 • Voor mensen met een rijbewijs behaald VOOR 9/9/2009 ( rijbewijs C) is dit 09/09/2016
 • Voor mensen met een rijbewijs behaald VOOR 9/9/2009 ( rijbewijs D) is dit 09/09/2015 ! (mensen met rijbewijs D zitten vanaf heden in de 2e ronde)

Vanaf 10 september 2009 zullen alle beroepsbestuurders van voertuigen waarvoor een rijbewijs geldig voor de categorieën C, C+E  D en D+E vereist is, moeten voldoen aan de Vakbekwaamheidsvoorschriften, zoals voorzien in de Europese richtlijn nr. 2003/59/EG, deze richtlijn is omgezet in Belgisch recht door het koninklijk besluit van 4 mei 2007. 

Deze verplichting is weliswaar enkel van toepassing voor wie met de genoemde categorieën professioneel vervoer verricht.

Voor het rijbewijs C:

 •   wij raden u aan te wachten tot augustus 2016 om deze in te wisselen. De datum waarop u deze aanbiedt komt als datum “code 95” op het nieuwe rijbewijs .

Voor het rijbewijs D: 

 • wij raden u aan te wachten tot augustus 2015 om deze in te wisselen. De datum waarop u deze aanbiedt komt als datum “code 95” op het nieuwe rijbewijs

Let op wanneer u uren inwisselt NA 9 september 2016 mogen de opleidingen maar 5 jaar oud zijn! Voor 9 september 2016 is dit 7 jaar.
Let ook hier op voor het rijbewijs categorie D  2016 is hier 2015

Let op! Dit is tot op heden nog GEEN verplichte vermelding.

Neen, in tegenstelling tot verschillende andere landen -zoals Roemenië- is dit in België niet van toepassing.

Wanneer dat ze een voertuig gebruiken met een MTM van meer dan 3.5 ton zijn ze tachograafplichtig.

U kan bij Truckador de vrijstellingen opvragen. info@truckador.be

Nee, De FOD Mobiliteit heeft voor deze beroepsgroep in totaliteit een uitzondering een vrijstelling voorzien.

Wij zijn rijbewijs met basiskwalificatie behaalde na 03-02-2013 moet binnen de 5 jaar 35 uur opleiding volgen net als iedereen, maar zijn opleidingsprogramma is niet meer vrij te kiezen. Hij of zij zal een gevarieerd en gedifferentieerd programma moeten volgen met daarin minimaal 3 verschillende opleidingen uit de 3 groepen:

 • Groep 1. Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften
 • Groep 2 Doelstelling : kennis van het sociale klimaat en de reglementering
 • Groep 3.Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

Het is bovendien verplicht om binnen die 35 uur 3 uur rijdende praktijk te volgen ! ecodrive of defensief rijden!

LET op ! deze verplichting is er ook voor wie aan zijn 2e ronde begint van zijn nascholing ! dus na 2016 iedereen!

Dag mag niet voor diegene die het rijbewijs met basiskwalificatie behaalde na 01/02/2013. Ook de rijbewijshouder die aan zijn 2e ronde nascholing begint. Die beide groepen moeten een variabel nascholingsprogramma volgen, dit betekend minstend 3 verschillende modules (in de juiste indeling) en die wordt verplicht 3 uur rijdende praktijk te volgen. Op meer informatie wachten we van FOD Mobiliteit reeds van 1 februari 2013 !

Zoeken in kalender

Opleidingskalender Code 95

Zoeken in kalender

Opleidingskalender ADR

Opleiding in de kijker

ECOdrive- Economisch rijgedrag stimuleren (1)

Kies nu voor de opleiding ECODRIVE:

 • Momenteel aan voordeeltarief
 • U behaalt uw 7 kredietpunten voor de verplichte praktijkopleiding (3u zelf rijden)
 • Besparing op het brandstofverbruik
 • Deze praktijkopleiding kan doorgaan met uw eigen vertrouwde voertuig

lees meer

Nieuwe wetgeving ladingzekering

Zowel de Vlaamse als de Waalse regering leggen nieuwe wetgeving vast voor ladingzekering en lastverdeling  


lees meer