Klantenportaal:  Inloggen

Agressievrij rijden (3)

Een houding die toelaat zich staande te houden en toch respect te blijven behouden voor de personen rondom zich in het verkeer.

 Doelstelling: Met een houding die toelaat zich staande te houden en toch respect te blijven behouden voor de personen rondom zich, zijn standpunt rustig en duidelijk uit te leggen, zonder agressiviteit of een te groot voorbehoud te behouden, blijk geven van de eigen identiteit in een mogelijk vijandige omgeving, een geschikte houding aan te nemen ten overstaan van kritiek, toenemende agressieve tekenen te herkennen bij anderen en bij zichzelf en preventieve maatregelen te zoeken om deze problemen te remediëren, nog steeds met de gedachte dat de bestuurder de ambassadeur is van zijn voertuig en de vertegenwoordiger is van zijn bedrijf, zonder zijn verantwoordelijkheid uit de weg te gaan, zichzelf, passagiers en het materiaal en de lading te beschermen. 

Theorie:

  • Mensen die blootstaan aan agressie  samenbrengen
  • Helpen waar we kunnen
  • Inzicht geven in
  • Agressie als maatschappelijk gegeven
  • Oorzaken van agressie
  • Mogelijke reactiepatronen
  • Aan den lijve ondervinden in simulaties
  • Sterker en risicovrij optreden

Praktijk:

  • Rollenspellen
  • Cases

Deze opleiding geeft recht op 7 kredietpunten.

Nummer module : OCF021/MPM-048

Rijbewijs : categorie C

Locatie en datums

Geen locaties en datums beschikbaar