Klantenportaal:  Inloggen

EHBO bedrijfseerstehulpverlener (3)

In staat zijn uw collega's bij verwondingen te kunnen helpen met de meest elementaire hulpverlening (2 daagse opleiding)

Bedrijfseerstehulpverlening basisopleiding: 
Benadering van een noodsituatie
Benadering van een bewusteloos slachtoffer + stabiele zijligging
Benadering van een slachtoffer met een ademhalingsstilstand + CPR
CPR en AED
Begeleiding van een slachtoffer na een trauma
Eerste hulp bij:
- bloedingen
- shock
- levensbedreigende situaties (hartaanval, elektrocutie, beroerte, verstikking...)
- niet-levensbedreigende situaties
- hersenschudding, flauwte, epilepsieaanval...) 
- vacuatietechnieken

Eerste hulp  bij: 
- brandwonden
- andere huidwonden (snij- en schaafwonden,...)
- enkele specifieke wonden (oogletsel, insectenbeet, splinter, tekenbeet)
 
Samenstelling van een verbanddoos
 
Aanleren van de verbandtechnieken 
Eerste hulp bij: 
- hoofd- en wervelletsels
- stoornissen aan het bewegingsstelsel (breuk, verstuiking, ontwrichting...)
- vergiftiging
-enz..
 
Bij Truckador kan u samen met ons uw noodzakelijk eerste hulp programma samenstellen. Wij doen dit op basis van de wettelijke verplichtingen voor de bedrijfseerstehulpverleners.
 
Onze opleidingen worden steeds gegeven volgens het ERC principe
 
 
 
Deze opleiding geeft recht op 14 kredietpunten.
Nummer module : OCF021/MPM-051
Rijbewijs : categorie C/D

Locatie en datums

Geen locaties en datums beschikbaar