Klantenportaal:  Inloggen

Nieuwe wetgeving ladingzekering

Zowel de Vlaamse als de Waalse regering leggen nieuwe wetgeving vast voor ladingzekering en lastverdeling  

In het kader van de nieuwe EU richtlijn op controle langs de openbare weg maken onze verschillende regeringen nieuwe regelgeving. 

Vlaanderen en Wallonië maken hun eigen verschillende wetgeving !

Deze nieuwe regelgeving maakt de  zaken niet eenvoudiger en de impact is niet te overschatten.

Verschillende betrokken partijen bij het transport worden bij naam verantwoordelijkheden toebedeeld. vervoerder,  verlader, verpakker en verzender! 

Niet enkel ladingzekering wordt in de nieuwe regels gewijzigd maar ook de lastverdeling en de gewichten van het voertuig worden behandeld.

verpakkingen moeten in detail beschreven worden enz..

Voor heel wat zaken wordt naar EU Normen  en fabricagenormen verwezen. 

u ziet heel wat uitdagingen liggen op ons te wachten. 

Tijdens deze opleiding maken wij u wegwijs in deze nieuwe zaken. 

Deze opleiding is aangewezen voor: vervoerders, afzenders, verpakkers, beladers enz… 

Locatie en datums

Geen locaties en datums beschikbaar