Klantenportaal:  Inloggen

ADR veiligheidsadviseur

De bedrijven die verplicht zijn een veiligheidsadviseur aan te stellen, zijn deze die:

  • Gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren vervoeren;
  • De laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden verrichten die met het in 1┬░vermeld vervoer samenhangen, met inbegrip van de overslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice-versa;
  • Sinds de invoering van ADR 2019 zijn verzenders ook verplicht een ADR-veiligheidsadviseur aan te stellen. Voor deze maatregel geldt een overgangsperiode tot 31 december 2022.

De veiligheidsadviseur moet instaan voor de preventie van, de aan het vervoer van gevaarlijke goederen verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen of milieu.

De veiligheidsadviseur heeft onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider in de eerste plaats tot taak om er, met alle mogelijke middelen en maatregelen voor te zorgen dat deze activiteiten gemakkelijker met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden.

Truckador beschikt over 4 veiligheidsadviseurs ADR die deze taak op zich kunnen nemen voor elke organisatie die wettelijk verplicht is te beschikken over een veiligheidsadviseur.

Zoeken in kalender

Opleidingskalender Code 95

Zoeken in kalender

Opleidingskalender ADR

Opleiding in de kijker

ECOdrive- Economisch rijgedrag stimuleren (1)

Kies nu voor de opleiding ECODRIVE:

  • Momenteel aan voordeeltarief
  • U behaalt uw 7 kredietpunten voor de verplichte praktijkopleiding (3u zelf rijden)
  • Besparing op het brandstofverbruik
  • Deze praktijkopleiding kan doorgaan met uw eigen vertrouwde voertuig

lees meer

Nieuwe wetgeving ladingzekering

Zowel de Vlaamse als de Waalse regering leggen nieuwe wetgeving vast voor ladingzekering en lastverdeling  


lees meer